The White Lion

White Lion, 20 Nottingham St, Melton Mowbray LE13 1NW